Vad kan du göra

Du behövs för naturens och miljöns skull. Alla insatser är värdefulla!

I vardagen kan du minska din miljöpåverkan på många sätt. Grön Guide ger dig massor av tips!

Du kan också hjälpa till med aktiva insatser i föreningen. Allt från att sätta upp en affisch, koka kaffe/baka till en träff, sprida budskap via sociala medier och skriva en insändare till att inventera skog, ordna klädbytardagar, sköta en hemsida/FB-grupp, leda en naturguidning eller kontakta en politiker. Ta kontakt med kretsen eller länskansliet om du vill göra en insats.